Ambassador 2018

2. uppgiften

 

Som uppgiftsgivare och mentor fungerar Daniel Taipale.
Retur av tävlingsbidragen senast 28.10.
Publikomröstning 29.10.-1.11.
Offentliggörande av deltagarna som går vidare 1.11.


Gör din landskapsbild mer tredimensionell

När du tar en bild av ett landskap händer det lätt att du bara fokuserar på bakgrunden. Det här kan dock leda till att du förlorar känslan av djup, och även det vackraste landskapet kan se tråkigt ut. Du kan dock öka känslan av djup genom att placera objekt i förgrunden, dvs. mellan huvudobjektet och fotografen. Dessa objekt bör vara sådana som drar till sig tittarens blick mot bildens huvudobjekt, samtidigt som du bevarar intresset för bakgrunden. Objekten kan vara tydliga eller suddiga i förgrunden, vilket gör bilden visuellt mer intressant och tredimensionell. Objekten i förgrunden kan vara intressanta i sig själva, samt öka intresset för landskapet. Använd som förgrundsobjekt exempelvis motiv som skapats av människan eller naturliga former etc. Tänk dock på balansen mellan bakgrunden och förgrunden.


Bring more depth to a landscape photograph

When taking a landscape photograph, it’s easy to just take a quick snap, focusing only on the background. In doing so, however, the sense of depth can disappear, and even a great landscape can look flat. However, it is possible to improve the sense of depth by positioning elements in the foreground of the photograph, i.e. between the object and the photographer.

These elements should guide the viewer’s gaze towards the main object of the image, while maintaining interest in the background. These elements can be in focus, or blurry in the foreground, adding visual interest and a sense of depth to the photograph.

Foreground elements can also be interesting in themselves, as well as adding more interest to the landscape. For foreground elements, you could use man-made patterns or natural shapes, for example. However, remember to maintain the balance between the background and the foreground.


TÄVLINGSFOTOGRAFIER

Publikomröstning är slut!

LÄS DANIEL BLOGGINLÄGG HÄR.
Einar Kling Odencrants
Einar Kling Odencrants (Gå vidare)

"Nice capture and great location. I wish you had focused more on the tree trunk and found a more creative angle to shoot it. The person on the photo is taking too much attention from the landscape."
Anna Strömbäck
Anna Strömbäck (Gå vidare)

"Nice photo all in all! There could be more interesting angle of the foreground or maybe a pattern of the path or something that catches the eye."
William Karlgren
William Karlgren (Gå vidare)

"Really nice photo! Beautiful warm light giving a nice touch to the foreground. Such a nice balance with everything and the composition is spot on!"
Simon Larsson
Simon Larsson (Gå vidare)

"Nice composition and great play with the leading line! "

Fabian Palomera
Fabian Palomera (Gå vidare)

"Really nice creative spot and angle. The composition is nice! This could be an amazing photo in softer light!"
Lukas Lennse
Lukas Lennse (Gå vidare)

"Nice capture! You could’ve gone a little closer to the rock as it has really nice details in the sunlight! Good job with this!"
Iida-Maria Purolainen
Iida-Maria Purolainen (Gå vidare)

"Beautiful photo! You have balanced the background and foreground nicely!  Beautiful tones!"
Evelina Lindahl
Evelina Lindahl (Gå vidare)

"This is nice and creative photo! Really nice location and the foreground is really interesting and connects well with the background. This is such a nice place and doesn’t really need the person as it takes the focus away from the landscape."
Isak Gudnason
Isak Gudnason (Utslagen)

"Really nice light and location! The image has all the right elements. The sunglasses don’t really bring any extra to the image and I think it would be better without them."
Cletus Nelson Nwadike
Cletus Nelson Nwadike (Utslagen)

"I think this photo has a lot of potential! The edit is making it really hard to see what is going on in the image. The composition is nice, but I would’ve given more space for the waterfall and making it the main subject in the photo "