Ambassador 2018

3.uppgiften

 

Som uppgiftsgivare och mentor fungerar Natalia Salmela. 
Retur av tävlingsbidragen senast 18.11. mennessä.
Publikomröstning 19.- 22.11.
Offentliggörande av deltagarna som går vidare 23.11.

Kommersiellt foto

Fotografering är en kreativ disciplin som är passionerad och ibland till och med brutal. Som hobby är fotografering givande och självförverkligande, men om du vill livnära dig som fotograf är väl utförda kundarbeten nyckeln till att skapa en portfölj. Syftet med uppdraget är att man ska börja tänka på fotografering som ett arbete och uppmuntra till att överväga en möjlig karriärväg inom fotografering.

Vid kommersiell fotografering är det viktigaste att veta hur man kombinerar kreativitet och samtidigt visar kundens varumärke i rätt ljus. Varumärket får inte döljas, men man får inte heller glömma fotografiets egen prägel. Slutresultatet måste få betraktaren att stanna upp, skilja sig från andra och, framför allt, stödja varumärket.

Välj ett varumärke som du gillar eller utför din uppgift som en del av ett riktigt kundarbete. Det viktigaste är att fotografiets känsla och varumärke är i linje med varandra.


Commercial photograph

As a creative field photography is passionate and sometimes even raw. As a hobby photography is rewarding - you can express yourself in a way you want. However, if you want to make photography your job, it is important to build an impressive commercial portfolio too. Goal of this assignment is to encourage to think photography as a job and to inspire building a career in photography.

In commercial photography the most important thing is to combine creativity and artistic point of view together with customer's brand. The point is not to hide the logo but to bring it out in the right light. The result needs to be distinguishable and to support the brand image.

Choose the brand that is relevant to you or do the assignment as a part of the real customer project. The most important thing is that the photograph and the brand are in line with each other.

TÄVLINGSFOTOGRAFIER

Publikomröstning är slut!


LÄS NATALIA BLOGGINLÄGG HÄR.

William Karlgren
William Karlgren (Gå vidare)

"Classic product photo. Northern forrest and exotic fruits make fun contrast."

Evelina Lindahl
Evelina Lindahl (Gå vidare)
"Fun and quirky. The use of mirror effect works well with the editing"
Fabian Palomera
Fabian Palomera (Gå vidare)

"Very straightforward and professional brand photo. Capturing some steam would done this photo the last strike."

Simon Larsson
Simon Larsson (Gå vidare)
"The colours in this shot are beautiful and pairing two photos works well."
 
Iida-Maria Purolainen
Iida-Maria Purolainen (Gå vidare)
"Very nice and matches the brand well. Natural materials in the styling is a good idea that works in this shot perfectly."
Lukas Lennse
Lukas Lennse (Gå vidare)
"Nice 3D dimension. This photo captures movement and the history of the brand perfectly."
Anna Strömbäck
Anna Strömbäck (Utslagen)

"Pretty photo and the feeling is nice and calm. The brand is however unclear for the viewer."

Einar Kling Odencrants
Einar Kling Odencrants (Utslagen)

"The symmetrical composition works well to capture the movement and stability. Some more editing of the colours would be even better for this one. The photo could be better with different lightning. The idea works well but technically I wanted more wow-factor."