Ambassador 2018

4.uppgiften


Som uppgiftsgivare och mentor fungerar Hanna Råst. 
Retur av tävlingsbidragen senast 9.12. mennessä.
Publikomröstning 10.- 14.12.
Offentliggörande av deltagarna som går vidare 14.12.

Källa till inspiration

Vad inspirerade dig till att ta fotografiet? Vad är din inspirationskälla när du skapar en bild?

Fotografering tar ofta sin inspiration från något annat än ett fotografi. Vetenskapliga källor som biologi, filosofi, geografi och kemi eller annan kunskap kan utgöra bakgrunden till ett foto. Ibland är det någon annan konstform såsom litteratur, musik, film eller teater. Det intressanta är hur man förvandlar något till ett visuellt uttryck. Hur skulle ett ljud eller en dikt se ut på bild? Hur kan ett fotografi reflektera till exempel psykologi, estetik, eller vår uppfattning av naturen? Och hur kan man förkroppsliga en rörelse, något som ett fotografi i princip saknar?

Välj en inspirationskälla som är viktig, reflekterande eller provocerande för dig. Det kan vara en konstnärlig källa, exempelvis en bok eller ett musikstycke, en film, målning, skulptur eller teaterföreställning. Utgångspunkten kan också vara vetenskaplig, såsom ett biologiskt, historiskt eller psykologiskt tema. Förutom de ovan nämnda, kan temat även vara ett minne, en historia som du har hört eller en undersökning. Välj en inspirationskälla och skapa ett foto, ett bildpar eller en bildserie med max. tre bilder. Om du vill kan du också luta dig mot en teori som du ger ett bildmässigt ansikte. Om du väljer att skapa ett bildpar eller bildserie, bör du vara uppmärksam på bildvalens betydelse, bildernas ordningsföljd och hur de kommunicerar med varandra.

Fundera noga på hur du omvandlar din valda källa till ett fotografi. Utmana dig själv, och försök inte bara reproducera det du har sett, hört eller läst. Gör ett oberoende konstverk som absorberar något annat utanför fotograferingen.

Notera att slutresultatet kan också vara ett collage, men det måste vara baserat på fotografier.


Source of inspiration

What inspires you to take a photograph? What is the source of inspiration for your image-making?

The field of photography is often influenced by something else than photography. Scientific sources such as biology, philosophy and chemistry, or other sources of knowledge might be found at the background of a photographic work. Sometimes it's another form of art such as literature, film, a theatre play or music. The interesting question is how to turn that inspiration into visual expression. How would a sound, poem or a chemical formula look like when pictured? How can photography reflect psychology, aesthetics or our perception of nature? How are you able to capture movement that still image itself lacks, or an atmosphere that some movie has?

Choose a source of inspiration and create a photograph, diptych or triptych (max. 3 images) based on it. Choose something that is important to you, amuses you, puzzles or provokes you. It might be a book, a song, a philosophical theory, biological research, a theatre play, a poem, dance (movement), a story you have heard, a memory, an investigation etc. In case you are creating a diptych or triptych (or series of 3 images) pay attention to the image selections and the order of the images: that is, how they interact with each other.

Carefully consider how you change the chosen source to an image. Try not to reproduce what you've seen, heard or read. Challenge yourself and create an independent work of art that absorbs something other into itself.

Note: the result can be also collage, but it has to be based on photos.


 

TÄVLINGSFOTOGRAFIER

Publikomröstning 10.- 14.12.

EvelinaLindahl_4_1
Evelina Lindahl 1/2
EvelinaLindahl_4_2
Evelina Lindahl 2/2
Iida-MariaPurolainen_4
Iida-Maria Purolainen
SimonLarsson_4
Simon Larsson
 
LukasLennse_4
Lukas Lennse
WilliamKarlgren-_4
William Karlgren
FabianPalomera_4
Fabian Palomera